Jedna Grupa

wiele rozwiązań

MEPOL S.r.l. Socio Unico

Mepol wytwarza tworzywa sztuczne w celu zaspokojenia potrzeb przemysłowych i produkcyjnych różnych sektorów zaczynając od polimerów pierwszego wyboru lub R-polimerów

I.T.I. Poland Sp z o.o.

Replikuje model Mepol dla Europy Północnej.
Wyposażona jest w układy mycia, szlifowania, i wytłaczania do odzysku odpadów i odpadów z tworzyw sztucznych.

POLAR s.r.l. Socio Unico

Z siedzibą w Ferrarze rozwinęła własną działalność w przetwórstwie i handlu tworzywami sztucznymi pochodzącymi z odpadów przemysłowych i pokonsumpcyjnych.

Międzynarodowa obecność

Nasze wsparcie, gdziekolwiek jesteś

mondo