Circular Economy Inspired

Synergia i kreatywność

Standardowe i niestandardowe rozwiązania dla każdego zastosowania
Cztery firmy. Każdy kwalifikował się w swojej dziedzinie. Grupa, która pozwala radzić sobie z wymaganiami różnych rynków w wyspecjalizowany sposób.

PRODUKCJA COMPOUND

ODZYSK POLIMERU DO RECYKLINGU

DYSTRYBUCJA POLIMERÓW WIELKICH MAREK

PRODUKCJA PRODUKTÓW
SZYTĄ NA MIARĘ

POMOC TECHNICZNA
I POSPRZEDAŻ

BADANIA I ROZWÓJ

bagnafiori

Różnorodność, równość i włączenie

Sustainability

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Polityka jakości

omini

Standardowe i niestandardowe rozwiązania dla każdego zastosowania